Auer Gatti lifestyle

Vi är med i en artikel!  

  

Text från Matallergier.se

http://matallergier.se/artiklar/20-kunskap6/1880-teckna-barnfoersaekring-i-tid-annars-kan-du-ga-miste-om-ersaettningen

Att man skall teckna barnförsäkring är det inte alltid man tänker på när man har fått reda på att man väntar barn. Inte i alla fall om det är första gången. Så var det för familjen Auer Gatti som fick sitt barn Alexis för snart två år sedan.

Tidigt visste föräldrarna att något var som det inte skulle vara när Alexis mådde ofta väldigt dåligt. På BVC hade de antytt att det kunde handla om mjölkproteinallergi. I samma väva tecknade familjen barnförsäkring för Alexis. Senare visade det sig att Alexis förmodligen hade mjölkproteinallergi, men någon diagnos har inte slagits fast. Mjölkproteinallergin, om det är det, förväntas växa bort med åren. Senare visade det sig att han förmodligen även lider av celiaki.

Försäkringen sades upp

Att barnförsäkringen inte skulle täcka något vad gäller mjölkallergin förstod föräldrarna, men de sökte ersättning för celiaki. Det är ju en helt annan diagnos och ingen hade lyft fram den möjligheten. De gick och väntade med besked från försäkringsbolaget, men i stället för ersättning fick de ett brev som upplyste dem om att Alexis försäkring var uppsagd. Om de ville överklaga var de välkomna att göra det.
Mamman, Rosanna Auer Gatti tog kontakt med Folkets Ombud som hjälper privatpersoner driva sin sak mot försäkringsbolagen. De tittade på fallet, men konstaterade att försäkringsbolaget skulle vinna om det blev en tvist.

Viktigt att alla får reda på
– Jag tycker att de borde ha betalat ersättning för celiaki, anser Rosanna. Men varför vi vill gå ut med detta är att alla blivande föräldrar skall tänka på att teckna försäkring så tidigt som möjlig för att inte gå miste på en ersättning som kan hjälpa till att finansiellt hjälpa till om ens barn har fått en sjukdom som matallergi eller celiaki. Det blir ju mycket dyrare att köpa anpassat mat.

Anlag utesluter inte försäkring, symtom gör det.

På ett av de större försäkringsbolagens, TryggHansa, sida kan vi läsa följande: Observera att anlag för en viss sjukdom, t ex att båda föräldrarna har diabetes eller allergi, inte begränsar försäkringsskyddet. Utvecklar barnet sådana sjukdomar ska barnförsäkringen ändå gälla fullt ut, förutsatt att den tecknats innan de första symptomen noterats av sjuk- eller hälsovårdspersonal. 

Så teckna försäkring så snart som möjligt och fråga vad som ingår i försäkringen. 

Text: Mertz Laakso Digitaltidningar.se

Skapa en blogg på Vimedbarn.se du också, klicka här! Och du har väl inte missat topplistorna, klicka här!
Kommentarer

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
stats